POLÍTICA DE PRIVACITAT

RECSTORES, SL

Informació sobre Pretecció de Dades

 1. Dades relatives al Responsable

Responsable Tractament
– Entitat: RECSTORES SL
– CIF de l’entitat: B65785917
– Direcció de l’entitat: C/ REC, 15 – (08700) IGUALADA
– Email de l’entiat: INFO@RECSTORES.COM
– Responsable del tractament: Marina Iglesias Valls
– Telèfon del responsable del tractament: 938829413
– Direcció email del Responsable del tractament: INFO@RECSTORES.COM

2. Finalitats

En cumplment del disposat al Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals, li informem de que, depenent de la relació que tingui amb nosaltres, a RECSTORES SL tractem les dades que ens faciliten per alguna, o totes, les següents finalitats:

  • Arxiu/historial de treballadors i extreballadors de l’empresa
  • Compra/venda de material
  • Coordinació d’activitats empresarials
  • Creació de contractes, confecció de nòmines i altres tasques relacionades
  • Enviament d’informació comercial de l’entitat mitjançant correu postal, correu electrònic o altres
  • Gestió comptable, administrativa, de facturació i gestió de cobraments.
  • Gestió comptable, administrativa, de facturació, de cobraments i pagaments.
  • Manteniment de la relació laboral i contraprestació per treballs realitzats
  • Presentar-los un servei
  • Publicació de dades de caràcter personal a les diferents xarxes socials o altres mètodes de publicació.
  • Realitzar un procés de selecció de personal en funció de les capacitats, aptituds i altres dades d’interès incloses al currículum
  • Recepció de la prestació d’un servei
  • Servei postvenda i fidelització
  • Tramitació d’altes i baixes per malaltia comú o accident laboral
  • Tractament de les dades per cursos i formacion

3. Plaç de conservació de les dades

Les seves dades seran conservades mentre duri la relació contractual, comercial o d’altre tipus amb la nostra entitat, sol·liciti la seva supressió, així com el temps necessari per complir les obligacions legals.

4. Legitimació

La base legal pel tractament de les seves dades radica per:

  • Consentiment inequívoc
  • Execució d’un contractes

5. Destinataris

Les seves dades personals seran comunicades a tercers en les següents suposicions:

  • A altres responsables del tractament
  • Administració tributaria
  • Bancs i entitats financeres
  • Entitats de Consultoria/Auditoria
  • Entitats informàtiques de manteniment de software y hardware
  • Gestoria/Assessoria
  • Seguretat Social
  • Servei de Prevenció de Riscos Laborals

6. Drets

Té dret a obtenir confirmació sobre si a RECSTORES SL estem tractant dades personal que li concernin, o no.

Així mateix, té dret d’accés a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris pels fins que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar, la limitació del tractament de les seves dades, en el seu cas únicament les conservarem per l’exercici o la defensa de reclamacions.

Addicionalment, en determinades circumstàncies i per motius relacions amb la teva situació particular, podrà exercir el dret d’oposició al tractament de les seves dades. RECSTORES SL deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possible reclamacions.

Així mateix, pot exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments ficilitats en qualsevol moment, sense que allò afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Si desitja fer us de qualsevol dels seus drets pot realitzar-los a través dels enllaços habilitats que trobarà a continuació:

  • Per exercir el seu dret d’Accés fes clic aquí
  • Per exercir el seu dret de Rectificació fes clic aquí
  • Per exercir el seu dret de Supressió (oblit) fes clic aquí
  • Per exercir el seu dret de Limitació del Tractament fes clic aquí
  • Per exercir el seu dret de Oposició fes clic aquí
  • Per exercir el seu dret de Portabilitat fes clic aquí

Alternativament, també pot dirigir-se a nosaltres mitjançant correu postal a la següent direcció: C/ REC, 15 – (08700) IGUALADA adjuntant una fotocòpia del DNI, per la certesa de la seva identitat. Recordi facilitar la màxima informació possible sobre la seva sol·licitud: Nom i cognoms, direcció de correu electrònic que utilitza pel compte o portal objectiu de la teva sol·licitud.

Per últim, l’informem que pot dirigir-se davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organisme públics competents per qualsevol reclamació derivada del tractament de les teves dades personals.

7. Política de cookies

Per conèixer les cookies que utilitzem a la nostra pàgina, recordi que pot accedir a nostra Política de Cookies a través del següent enllaç política de cookies.

 

 POLÍTICA DE PRIVACITAT

RECSTORES, SL

Informació sobre Pretecció de Dades

 1. Dades relatives al Responsable

Responsable Tractament
– Entitat: RECSTORES SL
– CIF de l’entitat: B65785917
– Direcció de l’entitat: C/ REC, 15 – (08700) IGUALADA
– Email de l’entiat: INFO@RECSTORES.COM
– Responsable del tractament: MARINA IGLESIAS
– Telèfon del responsable del tractament: 938829413
– Direcció email del Responsable del tractament: INFO@RECSTORES.COM

2. Finalitats

En cumplment del disposat al Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals, li informem de que, depenent de la relació que tingui amb nosaltres, a RECSTORES SL tractem les dades que ens faciliten per alguna, o totes, les següents finalitats:

  • Arxiu/historial de treballadors i extreballadors de l’empresa
  • Compra/venda de material
  • Coordinació d’activitats empresarials
  • Creació de contractes, confecció de nòmines i altres tasques relacionades
  • Enviament d’informació comercial de l’entitat mitjançant correu postal, correu electrònic o altres
  • Gestió comptable, administrativa, de facturació i gestió de cobraments.
  • Gestió comptable, administrativa, de facturació, de cobraments i pagaments.
  • Manteniment de la relació laboral i contraprestació per treballs realitzats
  • Presentar-los un servei
  • Publicació de dades de caràcter personal a les diferents xarxes socials o altres mètodes de publicació.
  • Realitzar un procés de selecció de personal en funció de les capacitats, aptituds i altres dades d’interès incloses al currículum
  • Recepció de la prestació d’un servei
  • Servei postvenda i fidelització
  • Tramitació d’altes i baixes per malaltia comú o accident laboral
  • Tractament de les dades per cursos i formacion

3. Plaç de conservació de les dades

Les seves dades seran conservades mentre duri la relació contractual, comercial o d’altre tipus amb la nostra entitat, sol·liciti la seva supressió, així com el temps necessari per complir les obligacions legals.

4. Legitimació

La base legal pel tractament de les seves dades radica per:

  • Consentiment inequívoc
  • Execució d’un contractes

5. Destinataris

Les seves dades personals seran comunicades a tercers en les següents suposicions:

  • A altres responsables del tractament
  • Administració tributaria
  • Bancs i entitats financeres
  • Entitats de Consultoria/Auditoria
  • Entitats informàtiques de manteniment de software y hardware
  • Gestoria/Assessoria
  • Seguretat Social
  • Servei de Prevenció de Riscos Laborals

6. Drets

Té dret a obtenir confirmació sobre si a RECSTORES SL estem tractant dades personal que li concernin, o no.

Així mateix, té dret d’accés a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris pels fins que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar, la limitació del tractament de les seves dades, en el seu cas únicament les conservarem per l’exercici o la defensa de reclamacions.

Addicionalment, en determinades circumstàncies i per motius relacions amb la teva situació particular, podrà exercir el dret d’oposició al tractament de les seves dades. RECSTORES SL deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possible reclamacions.

Així mateix, pot exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments ficilitats en qualsevol moment, sense que allò afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Si desitja fer us de qualsevol dels seus drets pot realitzar-los a través dels enllaços habilitats que trobarà a continuació:

  • Per exercir el seu dret d’Accés fes clic aquí
  • Per exercir el seu dret de Rectificació fes clic aquí
  • Per exercir el seu dret de Supressió (oblit) fes clic aquí
  • Per exercir el seu dret de Limitació del Tractament fes clic aquí
  • Per exercir el seu dret de Oposició fes clic aquí
  • Per exercir el seu dret de Portabilitat fes clic aquí

Alternativament, també pot dirigir-se a nosaltres mitjançant correu postal a la següent direcció: C/ REC, 15 – (08700) IGUALADA adjuntant una fotocòpia del DNI, per la certesa de la seva identitat. Recordi facilitar la màxima informació possible sobre la seva sol·licitud: Nom i cognoms, direcció de correu electrònic que utilitza pel compte o portal objectiu de la teva sol·licitud.

Per últim, l’informem que pot dirigir-se davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organisme públics competents per qualsevol reclamació derivada del tractament de les teves dades personals.

7. Política de cookies

Per conèixer les cookies que utilitzem a la nostra pàgina, recordi que pot accedir a nostra Política de Cookies a través del següent enllaç política de cookies.